Meie toetajad:Meie partnerid:

Mis on KAE Kool?

KAE Kool sai alguse 2011. aastal vabatahtlikust algatusest. Meie visioon on, et igaüks võiks saada õppida seda, mida tahab, siis kui tahab, omas tempos, tõhusalt ja tasuta. Soovime,

  1. et passiivsed tunnitegevused, nagu loengu kuulamine ja individuaalne ülesannete lahendamine asenduksid tunnivälise videote vaatamise ja mänguliste ülesannete lahendamisega veebis.
  2. et nende asemel tegeleks õpetaja rohkem iga õpilasega personaalselt ja kasutaks tunnis aktiivõppe meetodid, nagu grupitööd, rollimängud, simulatsioonid, käelised tegevused, väliõpe jm.
  3. et õppimist hakkaks juhtima õpihimu ja õppija unistused, mitte kohustus ja tähtajad.
  4. et kontrolltööd ja hinded asenduks jooksva ja sisulise tagasisidega õppekeskkonnalt, juhendajalt ja kaasõpilastelt.

Oma nägemust saavutame luues kõigile tasuta kasutamiseks KAE Kooli - esimese õppimisest sõltuvust tekitava eestikeelse õppekeskkonna. Innukate õppevideote autoritega abiga täidame KAE Kooli ajapikku videote ja interaktiivsete harjutustega kõiksugustest valdkondadest, alustades põhi- ja keskhariduse reaalainetest ning tulevikus ka teistes ainetes ja minnes sujuvalt kõrghariduse ja kutsehariduse tasemele välja. Rahastust oleme seni saanud eraisikutest annetajatelt ja projektitoetustest. Kvaliteeti tagame küsides valmivatele õppematejralidele tagasisidet aineekspertidelt ja õppijatelt endilt.

KAE Kooli ei arenda me tühjalt lehelt, vaid võtame oma platvormiks ja eeskujuks vabavaralist inglisekeelset õppekeskkonda Khan Academy. Tuleb mainida, et ametlikult ei ole me Khan Academy'ga kuidagi seotud. Hea ülevaate Khan Academy'st saad, kui vaatad selle algataja, Salman Khani esinemist TED 2011 konverentsil. (Video alt saad valida eestikeelsed subtiitrid)

Kõrvaltegevusena organiseerime eestikeelsete subtiitrite tegemist Khan Academy arvukatele õppevideotele. Hetkel on tänu Tartu Ülikooli esmakursuslaste abile tõlgitud üle 640 Khan Academy video kesk- ja kõrgkooli ainetes, mida saate juba praegu Khan Academy lehelt vaadata, valides video alt eestikeelsed subtiitrid.

KAE Koolis teeme enamuse tööst vabatahtlikult ja juhime organisatsiooni demokraatlikult. Aastatel 2011 kuni 2016 tegutsesime MTÜ-na, et leida rahastust ja anda meie ühistele ideedele ja häälele nimi ja juriidiline keha. MTÜ KAE Kooli liikmeteks olid: Robert Peetsalu, Margus Koiduste, Lehor Meius, Merit Harju, Ako Rääbis, Rihet Luikmäe, Jaagup Irve ja Mihkel Ojakivi.

 
Tagasiside