KhanUtil.shuffle([ "blue", "green", "red", "purple", "orange", "brown", "gray", "teal", "olive" ]) (function() { var array = []; var used = {}; var arrLength = randRange( 4, 6 ); for ( var i = 0; i < arrLength; i++ ) { var num = randRange( -100, -1 ); if ( !used[ num ] ) { array[i] = [ num, COLORS[i] ]; used[ num ] = true; } else { i--; } } return array; })() jQuery.map( NUMS, function( el ) { return el[0]; } ).join( "," ) jQuery.map( NUMS, function( el ) { return "\\color{" + el[1] + "}{" + el[0] + "}"; } ).join( "," ) jQuery.extend( true, [], NUMS ).sort( function(a, b) { return a[0] - b[0]; } ) jQuery.map( NUMS_SORT, function( el ) { return el[0]; } ).join( "," ) jQuery.map( NUMS_SORT, function( el ) { return "\\color{" + el[1] + "}{" + el[0] + "}"; } ).join( "," ) createSorter()

Järjesta järgnevad negatiivsed arvud väikseimast suurimani:

  • NUM[0]

SORTER.init( "sortable" )

Liiguta arve vasakult paremale nii, et need oleksid järjestatud väikseimast suurimani.
SORTER.getContent()
return guess.join( "," ) === NUMS_SORT_TEX;
SORTER.setContent( guess );

Kasutame iga arvu jaoks erinevat värvi.

NUMS_TEX_COLOR

Paiguta need arvud arvteljele. Nüüd näed, millised on suuremad ja millised väiksemad.

init({ range: [ [-1, 101], [-1, 1] ], scale: [ 7, 40 ] }); style({ stroke: "#666" }, function() { graph.nl = numberLine( -100, 0, 10 ); });
jQuery( "#number-line" ).find( ".MathJax" ).slice( 1, -1 ).remove(); var position = "above"; jQuery.each( NUMS_SORT, function( i, el ) { ellipse( [ 100 + el[0], 0 ], [ 0.80, 0.14 ], { "stroke-width": 0, fill: el[1] } ); label( [ 100 + el[0], 0 ], "\\color{" + el[1] + "}{" + el[0] + "}", position, { labelDistance: 5 } ); position = ( position === "above" ? "below" : "above" ); } );

Nüüd loe arvud vasakult paremale.

Vasakul asuvad arvud on väiksemad ja paremal suuremad.

NUMS_SORT_TEX_COLOR

(sulge)
ülesanne Selline on ülesanne alusta selle lahendamist.
Vajad abi? Vaata vihjet. See tegevus nullib sinu praegused punktid!
 
Tagasiside