randRange( 2, 9 ) randRange( 10, 99 ) randRange( 1, DIVISOR - 1 ) DIVISOR * QUOTIENT + FINAL_REMAINDER integerToDigits( DIVISOR ) integerToDigits( DIVIDEND )

Arvuta täisarvuline jagatis ja jääk. Näiteks jagamistehte 23 : 4 vastuseks on täisarv 5 (nagu oleks tulnud 20 jagamisel 4-ga) ja jääk 3. Vastus tuleb kirjutada kujul "5jääk3".

graph.divider = new Divider( DIVISOR, DIVIDEND ); graph.divider.show(); DUMMY = Array( graph.divider.getNumHints() );
^QUOTIENT\s*jääk\s*FINAL_REMAINDER$
graph.divider.showHint();
drawDigits( [ "\\text{jääk}" ], DIVIDEND_DIGITS.length*2+DIVISOR_DIGITS.length+1.75, 1); drawDigits(integerToDigits( FINAL_REMAINDER ), DIVIDEND_DIGITS.length*2+DIVISOR_DIGITS.length+3.5, 1);
(sulge)
ülesanne Selline on ülesanne alusta selle lahendamist.
Vajad abi? Vaata vihjet. See tegevus nullib sinu praegused punktid!
 
Tagasiside