Miks õpetada KAE Kooli abil?

Forbes: See mees (Salman Khan) uuendab Eesti koolid

Rohkem tunni aega jääb personaalsele tegelemisele õpilastega

KAE Kooli videosid soovitame anda õpilastele koduseks tööks enne tundi. See võimaldab neil tutvuda uue teooriaga endale sobival ajal ja omas tempos ning sellest vabanenud tunni aega saab pühendada harjutuste lahendamisele või põnevamatele tegevustele nagu arutelud, katsed või grupitööd.

Meie videod on lihtsalt kättesaadavad ning jagatud parajateks juppideks, et neid tunniteemaga lihtsalt sobitada.

Meie materjal hoiab kokku ka õpetaja aega väljaspool tundi, mis varem kulus materjali ettevalmistamisele ja tunnikontrollide parandamisele

Õpetaja näeb KAE Koolis ülevaatlikel graafikutel kõigi oma õpilaste sooritusi. Näiteks enne tundi saab õpetaja kontrollida, kes pole vaadanud kodutööks antud õppevideot või mis harjutustega mingi õpilane hädas on, mis ülesande variante ta lahendas, mis vastuse sisestas, mis vihjeid sai ja isegi mitu sekundit ta ülesannet lahendas. Tulemusena ei pea tegema ega parandama enam tunnikontrolle, et näha õpilaste edusamme.

Võimaldame igale õpilasele sobivat tempot

Õpilastele on oluline, et sel ajal, kui nad uut kontseptsiooni hoomata püüavad, saaksid nad võtta aega mõtlemiseks ja kuulata mõnda mõtet nii palju kordi kui vaja. Video formaat sobib selle vajadusega väga hästi kokku ja õpilasel on hea meel, et keegi ei seisa tema kohal ja ei küsi: "Noh, kas sa said aru?"

Õpilased, kellel on suurem huvi aine vastu, saavad teiste järel ootamata edasi kihutada. KAE Kooli videod ja harjutused on nii selgelt struktureeritud, lihtsalt otsitavad ja mängulised, et teevad iseseisva õppimise jõukohaseks kõigile. Selle juures on oluline, et õpetajal säilib ülevaade iga õpilase tulemustest ja ta saab alati anda jõukohaseid ülesandeid nii mahajäänud kui ka ettejõudnud õpilastele.

Iga õpilane võib soovi korral saada viieliseks

Iga harjutus tekitab õpilasele nii kaua uusi ülesande variante, kuni õpilane selliste ülesande tüüpide lahendamise selgeks saab. Kui hädas, saab õpilane vaadata just tema harjutuse arvudega samm-sammulist lahenduskäiku. See tähendab, et õpilane saab harjutada ja vaadata videosid nii kaua, kuni teema on talle täiesti selge.

Teeme kordamise võimalikuks ka aasta või paari pärast

Õpitu kordamiseks pole vaja minna raamatukokku õpiku järgi ega hakata lappama vanu konspekte. Meie materjalid on alati mõne kliki kaugusel tasuta kättesaadavad.

Õppematerjal peab olema huvitav, kaasahaarav ja jagatud võimalikult konkreetseteks tükkideks

Meie videod on piisavalt lühikesed, et mitte vaatajat ära tüütada. Video lõpuks saab alati saavutatud konkreetne eesmärk, saab selgeks üks konkreetne teema.

Ülesannete lahendamine ei tüüta õpilast, sest ta saab oma vastustele kohe tagasisidet, õige vastuse puhul saab ta kohe järgmise ülesande ja harjutused saavad arvestatud kohe, kui ta lahendab õigesti piisavalt palju ülesandeid järjest.

Kõik vaadatud videod ja tehtud harjutused lähevad kirja tema saavutustena. Kiire või järjepideva ülesannete lahendamise ja videote vaatamise eest saavad õpilased erilisi aumärke, mida nad saavad teineteisele näidata. See on sama vahva ja sõltuvusttekitav nagu arvutimäng.

Õppematerjali loomisel on meile oluline jääda õpilasele arusaadavaks ning tekitada temas huvi ja uudishimu. Eelistame kasutada ebatäpset sõnastust olukorras, kus selle täpsustamine teeb seletuse keerulisemaks ja ei aita õpilasel seda mõista.

Järgmiseks

Tutvu USA koolide kogemusega

Uuri kuidas kasutada KAE Kooli õpetamises või tutvu kohe materjalide ja tarkvaraga

 

KAE Kooli toetajad ja partnerid:

« KAE Kooli avalehele.