shuffle( [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], 5 ) +DIGITS.join( "" ) randFromArray([ -2, -3 ]) placesLeftOfDecimal[ -PLACE ] roundTo( PLACE, NUM )

Ümarda arv ( NUM ) TPLACEeni.

ROUNDED

Selle ülesande lahendamiseks on kaks viisi..

Esimene: Vaata placesLeftOfDecimal[ -1 - PLACE ]e numbrit DIGITS[ 5 + PLACE ], et aru saada, kas tuleb ümardada üles või alla.

Kuna see on suurem kuivõrdne arvuga 5, siis ümardame üles, saades vastuseks ROUNDED.

Kuna see on väiksem kui 5, siis ümardame alla, saades vastuseks ( ROUNDED ).

Teine: Mõtle, milline arvtelje ots on lähemal arvule NUM.

init({ range: [ [ -0.06 * pow( 10, -PLACE ) , 1.3 * pow( 10, -PLACE ) ], [-1, 1] ], scale: [ 600 * pow( 10, PLACE ), 40 ] }); numberLine( floorTo( PLACE , NUM ), ceilTo( PLACE , NUM ) + pow( 10, -( PLACE+2 )) , round( pow( 10, -(PLACE + 1 ))) ); style({ stroke: "#FFA500", fill: "#FFA500", strokeWidth: 3.5 }); ellipse( [ 10 * pow( 10, -( PLACE+1 )) * (NUM - floorTo( PLACE , NUM ))/pow( 10,- (PLACE) ), 0 ], [pow( 10, -PLACE ) / 100, 0.15]); label( [ 10 * pow(10, -( PLACE+1 )) * ( NUM - floorTo( PLACE , NUM ))/pow( 10,- (PLACE) )], NUM, "below"); style({ stroke: "#6495ED", "fill": "none", strokeWidth: 3.5 }); if( DIGITS[ 5 + PLACE ] >= 5 ) { ellipse( [ pow( 10, -PLACE ), -0.55 ], [pow( 10, - PLACE - 0.5 ) / 6.5, 0.35] ); } else { ellipse( [ 0, -0.55 ], [pow( 10, - PLACE - 0.5 ) / 6.5, 0.35] ); }
shuffle( [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], 6 ) +DIGITS.join( "" ) / 10000 randFromArray([ 0, 1, 2 ]) placesRightOfDecimal[ PLACE ] roundTo( PLACE, NUM )

Ümarda arv (NUM+'').replace('.', ',') TPLACEeni.

(ROUNDED+'').replace('.', ',')

Selle ülesande lahendamiseks on kaks viisi..

Esimene: Vaata placesRightOfDecimal[ 1 + PLACE ]e numbrit DIGITS[ 2 + PLACE ], et aru saada, kas tuleb ümardada üles või alla.

Kuna see on suurem kuivõrdne arvuga 5, siis ümardame üles, saades vastuseks ( ROUNDED+'').replace('.', ',').

Kuna see on väiksem kui 5, siis ümardame alla, saades vastuseks ( ROUNDED+'' ).replace('.', ',').

Teine: Mõtle, milline arvtelje ots on lähemal arvule (NUM+'').replace('.', ',').

init({ range: [ [ -0.06 * pow( 10, -PLACE ) , 10.3 * pow( 10, -PLACE ) ], [-1, 1] ], scale: [ 600 * pow( 10, PLACE ), 40 ] }); numberLine( floorTo( PLACE , NUM ), ceilTo( PLACE , NUM ) + pow( 10,- (PLACE+2 )) , pow( 10,- (PLACE+1) ) ); style({ stroke: "#FFA500", fill: "#FFA500", strokeWidth: 3.5 }); ellipse( [ 10 * pow(10,- (PLACE+1)) * (NUM - floorTo( PLACE , NUM ))/pow(10,- (PLACE) ), 0 ], [pow(10, -PLACE) / 100, 0.15]); label( [ 10 * pow(10, -( PLACE+1 )) * ( NUM - floorTo( PLACE , NUM ))/pow(10, -(PLACE) )], (NUM+'').replace('.', ','), "below"); style({ stroke: "#6495ED", "fill": "none", strokeWidth: 3.5 }); if ( DIGITS[ 2 + PLACE ] >= 5 ) { ellipse( [ pow( 10, -PLACE ), -0.55 ], [pow( 10, - PLACE - 0.5 ) / 6.5, 0.35] ); } else { ellipse( [ 0, -0.55 ], [pow( 10, - PLACE - 0.5 ) / 6.5, 0.35] ); }
(sulge)
ülesanne Selline on ülesanne alusta selle lahendamist.
Vajad abi? Vaata vihjet. See tegevus nullib sinu praegused punktid!
 
Tagasiside