shuffle( [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], 5 ) +DIGITS.join( "" ) randFromArray([ -2, -3 ]) placesLeftOfDecimal[ -PLACE ] Math.round(roundTo( PLACE, NUM ))

Ümarda arv NUM TPLACEeni.

ROUNDED
randFromArray([ -2, -3 ]) (function() { var digits = shuffle( [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9], 5 ); digits[ 5 + PLACE ] = 5; return digits; })() +DIGITS.join( "" ) placesLeftOfDecimal[ -PLACE ] roundTo( PLACE, NUM )

Ümarda arv ( NUM ) TPLACEeni.

ROUNDED

Selle ülesande lahendamiseks on kaks viisi.

Esimene: Vaata placesLeftOfDecimal[ -1 - PLACE ]e numbrit DIGITS[ 5 + PLACE ], et aru saada, kas tuleb ümardada üles või alla.

Kuna see on suurem kuivõrdne arvuga 5, siis ümardame üles saades ( ROUNDED ).

Kuna see on väiksem kui 5, siis ümardame alla, saades ( ROUNDED ).

Teine: Mõtle, milline arvtelje ots on lähemal arvule NUM.

init({ range: [ [ -0.06 * pow( 10, -PLACE ) , 1.3 * pow( 10, -PLACE ) ], [-1, 1] ], scale: [ 600 * pow( 10, PLACE ), 40 ] }); numberLine( floorTo( PLACE , NUM ), ceilTo( PLACE , NUM ) + pow( 10, -( PLACE+2 )) , round( pow( 10, -(PLACE + 1 ))) ); style({ stroke: "#FFA500", fill: "#FFA500", strokeWidth: 3.5 }); ellipse( [ 10 * pow( 10, -( PLACE+1 )) * (NUM - floorTo( PLACE , NUM ))/pow( 10,- (PLACE) ), 0 ], [pow( 10, -PLACE ) / 100, 0.15]); label( [ 10 * pow(10, -( PLACE+1 )) * ( NUM - floorTo( PLACE , NUM ))/pow( 10,- (PLACE) )], NUM, "below"); style({ stroke: "#6495ED", "fill": "none", strokeWidth: 3.5 }); if( DIGITS[ 5 + PLACE ] >= 5 ) { ellipse( [ pow( 10, -PLACE ), -0.55 ], [pow( 10, - PLACE - 0.5 ) / 6.5, 0.35] ); } else { ellipse( [ 0, -0.55 ], [pow( 10, - PLACE - 0.5 ) / 6.5, 0.35] ); }
(sulge)
ülesanne Selline on ülesanne alusta selle lahendamist.
Vajad abi? Vaata vihjet. See tegevus nullib sinu praegused punktid!
 
Tagasiside