0 10 0 1 randRange(1, 9) UPPER_VALUE / UPPER_BOUND LOWER_VALUE + TICK_MARK_SOLUTION / UPPER_BOUND

Liiguta \color{orange}{\text{oranž täpp}} arvteljel arvu \color{orange}{(SOLUTION+'').replace('.', ',')} juurde.

init({ range: [ [LOWER_BOUND - 1, UPPER_BOUND + 1], [-1, 1] ], scale: [60, 40] }); style({arrows: ">"}); line( [ 0, 0 ], [ UPPER_BOUND + 0.25, 0 ] ); style({arrows: "->"}); line( [ 0, 0 ], [ LOWER_BOUND - 0.25, 0 ] ); style({arrows: ""}); for ( var x = LOWER_BOUND; x <= UPPER_BOUND; x++ ) { line( [ x, -0.2 ], [ x, 0.2 ] ); } style({ stroke: BLUE, strokeWidth: 3.5 }); line( [ LOWER_BOUND, -0.2], [LOWER_BOUND, 0.2]); label( [ LOWER_BOUND, -0.53 ], LOWER_VALUE, "center", { color: BLUE }); line( [ UPPER_BOUND, -0.2], [UPPER_BOUND, 0.2]); label( [ UPPER_BOUND, -0.53 ], UPPER_VALUE, "center", { color: BLUE }); addMouseLayer(); this.movablePoint = addMovablePoint({ constraints: { constrainY: true }, snapX: 0.25 }); movablePoint.onMove = function( x, y ) { if (x < LOWER_BOUND || UPPER_BOUND < x) { return false; // don't allow the point to move past the bounds } jQuery("#solutionarea input").val( x ); };
Liiguta oranž täpp õige vastuse juurde.

Ülalpool näed Sa arvtelge nullist üheni, mis on jagatud kümneks võrdseks osaks.

Arvtelg on jagatud kümneks võrdseks osaks, mis tähendab:

\color{green}{\text{kahe kriipsu vahe}} = \color{red}{(MARK_INCREMENT+'').replace('.', ',')}

\color{orange}{(SOLUTION+'').replace('.', ',')} = \color{red}{(MARK_INCREMENT+'').replace('.', ',')} * \color{blue}{TICK_MARK_SOLUTION}

Seega liigutades \color{orange}{\text{oranži täppi}}\color{blue}{TICK_MARK_SOLUTION} kriipsu võrra saamegi tulemuseks \color{orange}{(SOLUTION+'').replace('.', ',')}.

for ( var x = LOWER_BOUND + 1; x < UPPER_BOUND; x++ ) { label( [ LOWER_BOUND + x, -0.53 ], ((x / UPPER_BOUND)+'').replace('.', ','), "center"); }
style({ stroke: "#6495ED", fill: "#6495ED", strokeWidth: 3.5, arrows: "->" }); line( [ 0, 0 ], [ TICK_MARK_SOLUTION, 0 ] ); movablePoint.visibleShape.toFront(); label( [ TICK_MARK_SOLUTION, -0.53 ], (SOLUTION+'').replace('.', ','), "center", { color: "orange" }); movablePoint.moveTo( TICK_MARK_SOLUTION, 0 );

Oranži värvi number \color{orange}{(SOLUTION+'').replace('.', ',')} näitab, kus asub kümnendmurd arvteljel.

(sulge)
ülesanne Selline on ülesanne alusta selle lahendamist.
Vajad abi? Vaata vihjet. See tegevus nullib sinu praegused punktid!
 
Tagasiside