-5 -1 * LOWER_BOUND randRangeNonZero( LOWER_BOUND, UPPER_BOUND )

Mis numbrit tähistab skaalal märgitud oranž täpp? Skaalal olevate järjestikuste kriipsude vahe on 1 ühik.

init({ range: [ [LOWER_BOUND - 1, UPPER_BOUND + 1], [-1, 1] ] }); line( [ LOWER_BOUND, 0 ], [ UPPER_BOUND, 0 ] ); line( [ UPPER_BOUND-0.3, 0.2 ], [ UPPER_BOUND, 0 ] ); line( [ UPPER_BOUND-0.3, -0.2 ], [ UPPER_BOUND, 0 ] ); for ( var x = LOWER_BOUND; x < UPPER_BOUND; x++ ) { line( [ x, -0.2 ], [ x, 0.2 ] ); } style({ stroke: "#6495ED", strokeWidth: 3.5 }); line( [ 0, -0.2], [0, 0.2]); label( [ 0, -0.53 ], "0", "center", { color: "#6495ED" }); style({ stroke: "#FFA500", fill: "#FFA500" }); graph.orangeDot = circle( [ NUMBER, 0 ], 0.10 );
NUMBER

Me teame, kus asub skaalal 0, kuna see on juba tähistatud.

Numbrid, mis jäävad nullist vasakule, on sellest väiksemad ja numbrid, mis jäävad nullist paremale, on sellest suuremad.

Numbrid, mis on nullist väiksemad on negatiivsed ja numbrid, mis on nullist suuremad on positiivsed.

style({ stroke: "#6495ED", fill: "#6495ED", strokeWidth: 3.5, arrows: "->" }); line( [ 0, 0 ], [ NUMBER, 0 ] ); graph.orangeDot.toFront();

Oranž täpp on nullist (abs(NUMBER)) ühiku võrra vasakulparemal.

label( [ NUMBER, -0.53 ], NUMBER, "center", { color: "#FFA500" });

Seega oranž täpp tähistab skaalal number NUMBER.

(sulge)
ülesanne Selline on ülesanne alusta selle lahendamist.
Vajad abi? Vaata vihjet. See tegevus nullib sinu praegused punktid!
 
Tagasiside