-5 -1 * LOWER_BOUND randRangeNonZero( LOWER_BOUND, UPPER_BOUND )

Liiguta oranži täppi skaalal asukohta NUMBER. Skaalal olevate järjestikuste kriipsude vahe on 1 ühik.

init({ range: [ [LOWER_BOUND - 1, UPPER_BOUND + 1], [-1, 1] ] }); line( [ LOWER_BOUND, 0 ], [ UPPER_BOUND, 0 ] ); line( [ UPPER_BOUND-0.3, 0.2 ], [ UPPER_BOUND, 0 ] ); line( [ UPPER_BOUND-0.3, -0.2 ], [ UPPER_BOUND, 0 ] ); for ( var x = LOWER_BOUND; x < UPPER_BOUND; x++ ) { line( [ x, -0.2 ], [ x, 0.2 ] ); } style({ stroke: "#6495ED", strokeWidth: 3.5 }); line( [ 0, -0.2], [0, 0.2]); label( [ 0, -0.53 ], "0", "center", { color: "#6495ED" }); addMouseLayer(); this.movablePoint = addMovablePoint({ constraints: { constrainY: true }, snapX: 1 }); movablePoint.onMove = function( x, y ) { if (x < LOWER_BOUND || UPPER_BOUND < x) { return false; } jQuery("#solutionarea input").val( x ); };
Vali vastus liigutades oranži täppi.

Me teame, kus asub skaalal 0, kuna see on juba tähistatud.

Numbrid, mis jäävad nullist vasakule, on sellest väiksemad ja numbrid, mis jäävad nullist paremale, on sellest suuremad.

Numbrid, mis on nullist väiksemad on negatiivsed ja numbrid, mis on nullist suuremad on positiivsed.

style({ stroke: "#6495ED", fill: "#6495ED", strokeWidth: 3.5, arrows: "->" }); line( [ 0, 0 ], [ NUMBER, 0 ] ); movablePoint.visibleShape.toFront();

Oranž täpp peaks olema nullist (abs(NUMBER)) ühiku võrra vasakulparemal.

label( [ NUMBER, -0.53 ], NUMBER, "center", { color: "#FFA500" }); movablePoint.moveTo( NUMBER, 0 );

Oranž number näitab, kus on number NUMBER õige asukoht skaalal.

(sulge)
ülesanne Selline on ülesanne alusta selle lahendamist.
Vajad abi? Vaata vihjet. See tegevus nullib sinu praegused punktid!
 
Tagasiside